ปรับความยาวเตียง
ขยายได้ 3 ระดับ

“ปลายเตียงสามารถปรับความยาวเพิ่มขึ้นได้ ให้เหมาะสมสำหรับความสูงของผู้ป่วย”

ระดับมาตรฐาน 200 Cm.
ความยาวเตียงขนาดเท่ามาตรฐานสากล รองรับสรีระของผู้ใช้งานทั่วโลก

เพิ่มความยาวเตียง 210 Cm.
ปลายเตียงมีระยะห่างยาวขึ้น มีช่องว่างที่ปลายเท้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

ขยายเตียงเสริม 220 Cm.
สามารถปรับได้ชั่วคราว โดยการแยกปลายเตียง ทำให้เกิดช่องว่าง
ควรเพิ่มหมอนรองเท้า
หรืออุปกรณ์เสริม เพื่อความสบายของผู้ป่วย

 

ปรับความยาวเตียง
ขยายได้ 3 ระดับ

“ปลายเตียงสามารถปรับความยาวเพิ่มขึ้นได้ ให้เหมาะสมสำหรับความสูงของผู้ป่วย”

ระดับมาตรฐาน 200 Cm.
ความยาวเตียงขนาดเท่ามาตรฐานสากล รองรับสรีระของผู้ใช้งานทั่วโลก

เพิ่มความยาวเตียง 210 Cm.
ปลายเตียงมีระยะห่างยาวขึ้น มีช่องว่างที่ปลายเท้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม

ขยายเตียงเสริม 220 Cm.
สามารถปรับได้ชั่วคราว โดยการแยกปลายเตียง ทำให้เกิดช่องว่าง
ควรเพิ่มหมอนรองเท้า
หรืออุปกรณ์เสริม เพื่อความสบายของผู้ป่วย