พื้นที่เก็บของปลอดภัยต้อง Vitalia 1

ตู้ข้างเตียง สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องการเก็บของใช้ส่วนตัว และสิ่งของสำคัญ

รางลิ้นชักระบบ Soft Close drawers ไร้เสียงรบกวน

ความปลอดภัยอีกขั้น Safety First ระบบป้องกัน ในการใช้งาน

เก็บของมีระเบียบ มีทั้งหมด 2 ชั้น เก็บของได้เยอะ

ความปลอดภัยอีกขั้น Safety First ระบบป้องกัน ในการใช้งาน

ตู้ข้างเตียง สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ต้องการเก็บของใช้ส่วนตัว และสิ่งของสำคัญ

รางลิ้นชักระบบ Soft Close drawers ไร้เสียงรบกวน

ความปลอดภัยอีกขั้น Safety First ระบบป้องกัน ในการใช้งาน

เก็บของมีระเบียบ มีทั้งหมด 2 ชั้น เก็บของได้เยอะ

ความปลอดภัยอีกขั้น Safety First ระบบป้องกัน ในการใช้งาน