เตียงมือหมุนช่วยยืน

33,500.00฿

5 ไกร์ | ฟังก์ชันระบบมือหมุนช่วยประหยัดไฟ | พร้อมอุปกรณ์เสริม