เตียงไฟฟ้าช่วยยืน

43,500.00฿

5 ไกร์ | ฟังก์ชันระบบไฟฟ้าช่วยยืน | พร้อมอุปกรณ์เสริม