เตียง 2 ระบบไฟฟ้าและมือหมุน Comfort

47,900.00฿

5 ไกร์ | ประหยัดไฟ ใช้งานได้แม้ไฟดับ | มีช่องสระผมและช่องขับถ่าย | ฟรีอุปกรณ์เสริมครบ