เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ ปีกนก

59,900.00฿

ปรับสูง – ต่ำจากพื้นป้องกันการตกเตียง | ราวกั้นไฮดรอลิก | มอเตอร์ Dewert จากเยอรมนี