เตียงไฟฟ้า 3 ไกร์ ปีกนก

47,000.00฿

ปรับสูง – ต่ำจากพื้นป้องกันการตกเตียง | ราวกั้นไฮดรอลิก | พนักพิงและงอเข่าปรับพร้อมกันได้