เตียงไฟฟ้า Well Relax

49,000.00฿

7 ฟังก์ชัน I มอเตอร์นำเข้าจากเยอรมนี I มีแบตเตอรี่สำรอง I นอนราบอัตโนมัติเพื่อทำ CPR